Kategorie
Ubezpieczenia Życie i zdrowie

Emerytura i Rodzina

Bezterminowa umowa

W momencie zawierania umowy nie musisz określać, jak długo będziesz opłacał składki i gromadził inwestował kapitał. Oczywiście im dłużej będziesz oszczędzał, tym większe korzyści będziesz odnosił z posiadania polisy.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto boi się zaciągania długoterminowych zobowiązań, a chciałby zacząć budować swój kapitał emerytalny.

 

Dlaczego warto?

 

Po 9 rocznicy polisy dopisujemy klientowi do rachunku premię zasilającą indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych, kwotą równą 60% składki regularnej opłaconej w pierwszym roku trwania umowy. Wcześniej, po 3 i po 6 roku dopisujemy po 10 % składki regularnej opłaconej w pierwszym roku trwania umowy.

Dodatkowo w przypadku rezygnacji z umowy nie są pobierane opłaty likwidacyjne uzależnione od okresu trwania umowy. Klient dostaje wartość środków zgromadzonych na polisie pomniejszonych jedynie o stałą opłatę transakcyjną w wysokości 250 zł.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

 

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

 

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

 

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

 

Dla kogo?

 

Właścicielem polisy może być osoba w wieku od 3 miesiąca do 85 roku życia. Jest to atrakcyjna forma oszczędzania zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

 

Dlaczego warto?

 

Dla każdego kto chce systematycznie oszczędzać z myślą o emeryturze, czy finansowym zabezpieczeniu na wypadek nagłych wydatków. Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma inwestowania, w której możesz wybierać z pośród funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyk. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową.

 

 

Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego

Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma oszczędzania. Wpłacane składki są regularnie inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne wedle Twoich wskazań.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na to, jak inwestowane są jego pieniądze.

 

Dlaczego warto?

 

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy.

 

Zobacz pełną listę dostępnych  Funduszy i Planów .

Możesz też sprawdzić  bieżące i historyczne notowania  interesujących cię Funduszy i Planów.

 

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

 

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

 

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym. 

Kategorie
Ubezpieczenia Życie i zdrowie

Opcje Dodatkowe

Dodatkowe ubezpieczenie zgonu w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. Dodatkowa umowa na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku gwarantuje Twoim najbliższym lepsze zabezpieczenie, bo świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Stabilna Przyszłość, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Złota Strategia, Diamentowa Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan, Kolorowa Przyszłość.

 

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania:
rozwiń/zwiń


Obawiasz się, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem nie będziesz mieć wystarczających środków potrzebnych, np. na leczenie? Zawierając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 100 proc. sumy ubezpieczenia ustalonej dla umowy podstawowej w razie stwierdzenia choroby przewidzianej umowie.

W zależności od wybranego przez Ciebie produktu, dostępny jest jeden lub dwa katalogi poważnych zachorowań. Podstawowy liczy 6 przypadków:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-pass),
 • niewydolność nerek,
 • przeszczep dużych narządów.

  Katalog rozszerzony liczy aż 16 pozycji. Oprócz sześciu już wymienionych są to:
 • paraliż,
 • utrata kończyn,
 • ślepota,
 • głuchota,
 • utrata mowy,
 • oparzenia,
 • łagodny guz mózgu,
 • śpiączka,
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi.

  Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

  Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa w wyniku wypadku:
rozwiń/zwińPrzystępując do umowy ubezpieczenia warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek powstania całkowitego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku. Specjalna umowa dodatkowa przewiduje wypłatę w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy). W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem) procent wypłaty jest określony wg tabeli zdarzeń zamieszczonej w OWU. Maksymalnie wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa. Otrzymane świadczenie może być bardzo pomocne w sytuacji ograniczonych (lub nawet braku) możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz zwiększonych wydatków związanych z kosztami leczenia lub rehabilitacji.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Złota Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan.

 

Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa:
rozwiń/zwiń


W przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek wynikających z umowy podstawowej oraz innych umów dodatkowych. Taka konstrukcja daje pewność utrzymania polisy. Bez opcji przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa, w przypadku niemożności opłacania składek po wypadku, polisa po prostu musiałby zostać rozwiązana.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia, Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie – dzienne świadczenie szpitalne:
rozwiń/zwiń


Pobyt w szpitalu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Z jednej strony niezdolność do pracy może wpłynąć na ograniczenie dochodów, z drugiej rosną wydatki spowodowane, np. zakupem leków, dodatkowych zabiegów. Przed taką sytuacją zabezpiecza opcja „Dziennego świadczenia szpitalnego”, która działa niezależnie od tego czy trafiłeś do niego na skutek wypadku czy choroby. Umowa przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek) oraz rodzaju świadczenia (rehabilitacja, pobyt na OIOM).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji:
rozwiń/zwiń


Poddanie się operacji może narażać domowy budżet na dodatkowe wydatki. Zawierając dodatkową umowę ubezpieczenia na wypadek operacji ubezpieczonego, możesz zagwarantować sobie wypłatę określonego procentu (od 10 do 100 proc.), ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od poziomu trudności operacji. Na przykład dla operacji wyrostka będzie to 10 proc., a dla przeszczepu nerki – 100 proc. Dodatkowe pieniądze możesz przeznaczyć np. na rehabilitację po operacji czy lekarstwa.

Umowa obejmuje wypłatę świadczenia maksymalnie za trzy operacje w ciągu roku polisowego.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona). Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla dziecka na wypadek Twojej śmierci.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.

 

Warta Assistance Medyczny:
rozwiń/zwiń


Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych kłopotów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze można to zrobić w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i to nie tylko samego ubezpieczonego, ale też dziecka i małżonka. W ramach pakietu możesz liczyć na następujące usługi:

 • Wizyta lekarska – jeśli na skutek choroby lub wypadku potrzebujesz pomocy lekarza w domu, zorganizujemy i pokryjemy koszty takich wizyt do 2 razy w roku, do 1 tys. zł na rok.
 • Wizyta pielęgniarki – jeśli na skutek choroby lub wypadku potrzebna jest pomoc pielęgniarki, zorganizujemy i pokryjemy jej koszty do 300 zł na rok.
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego – przy chorobie wymagającej leżenia dłużej niż 5 dni, zorganizujemy i pokryjemy koszty dostawy potrzebnych rzeczy (do 1 tys. zł rocznie). Pamiętaj jednak, że koszty samych leków i sprzętu rehabilitacyjnego pokrywasz jednak już sam.
 • Transport medyczny – jeśli nie jesteś chory na tyle, żeby przyjechała po Ciebie karetka, a z drugiej strony Twój stan zdrowia nie pozwala na przejazd transportem publicznym lub prywatnym autem, pokrywamy koszty przewiezienia do placówki zdrowotnej do 1 tys. zł. Nie ma limitu liczby takich zdarzeń.
 • Całodobowa opieka pielęgniarki w szpitalu – jeśli pobyt w szpitalu potrwa dłużej niż 7 dni, zorganizujemy i pokryjemy koszty opieki pielęgniarskiej do 1 tys. zł rocznie.
 • Opieka nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu – na nasz koszt albo zawieziemy dziecko do kogoś z Twojej najbliższej rodziny, albo pokryjemy koszty przejazdu tej osoby. Jeśli kogoś takiego nie ma – przez trzy dni zajmiemy się Twoim dzieckiem. To czas na znalezienie opiekuna wśród dalszej rodziny.
 • Opieka nad osobami niesamodzielnym – na nasz koszt albo zawieziemy osobę niesamodzielną do kogoś z Twojej najbliższej rodziny, albo pokryjemy koszty przejazdu tej osoby. Jeśli kogoś takiego nie ma – przez trzy dni zajmiemy się Twoim bliskim. To czas na znalezienie opiekuna wśród dalszej rodziny.
 • Opieka domowa po pobycie w szpitalu – jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 5 dni i po powrocie będziesz potrzebował opieki pielęgniarskiej zapewnimy ci ją na 72 godziny, po każdym pobycie.
 • Pomoc psychologa – jeśli po śmierci kogoś najbliższego (dziecka, małżonka, rodziców, teściów) lub w razie poważnego zachorowania potrzebna jest pomocy psychologa zorganizujemy wizyty i pokryjemy ich koszty do 1,6 tys. zł rocznie
 • Telefoniczne usługi informacyjne – to min. informacje o najbliższych placówkach służby zdrowia, działaniu leków, rozmowa z lekarzem dyżurnym, który podpowie jak zachować się w razie choroby czy wypadku itp. Liczba takich rozmów nie jest ograniczona.

  Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

  Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Stabilna Przyszłość, Platynowa Ochrona, Złota Strategia, Diamentowa Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 1 proc. sumy ubezpieczenia za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Rozmiary trwałego uszczerbku są określane przez komisję lekarską.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona, Czerwone Światło.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.

 

Dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje, że w przypadku zgonu ubezpieczonego, dziecko będzie dostawało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 163 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty. Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie w razie inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wypadku:
rozwiń/zwiń


W przypadku powstania inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem), wypłacane jest świadczenie, którego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie oraz rodzaju uszkodzenia ciała, zgodnie z tabelą zdarzeń zamieszczoną w OWU.. Pamiętaj, że przy poważniejszych urazach maksymalnie wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa. Podstawowa umowa jest jednak kontynuowana, więc cały czas dziecko jest zabezpieczone.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie w razie śmierci lub inwalidztwa rodzica lub opiekuna w wypadku:
rozwiń/zwiń


Jeśli zawierasz ubezpieczenie Złota Strategia z myślą o gromadzeniu oszczędności dla dziecka, to możesz dodatkowo wykupić Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego. Zyskasz wtedy gwarancję dodatkowej wypłaty na rzecz dziecka w razie Twojej śmierci lub inwalidztwa w wyniku wypadku.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Złota Strategia.

 

Umowa dodatkowa Fundusz Posagowy:
rozwiń/zwiń


Na Funduszu Posagowym, możesz gromadzić dodatkowe oszczędności. Do wyboru masz 10 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć część pieniędzy z tego funduszu (musi jednak zostać na nim nie mniej niż 500 zł). Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych. Fundusz pozwala obok składek regularnych, na wnoszenie składek doraźnych. Dzięki czemu można do niego dokładać wpłaty, np. gdy rodzic dostanie premię w pracy czy ekstra zlecenie. Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Umowa dodatkowa IKE WARTA:
rozwiń/zwiń


To opcja dla tych, którzy nie chcą, żeby zyski z ich oszczędności były pomniejszane o 19 proc., jak np. w bankach czy inwestycjach w TFI.Oszczędzając w ramach Życiowego Planu, nie zapłacisz tzw. „Podatku Belki”, zarówno od kapitału zgromadzonego w ramach umowy głównej, jak i dodatkowej umowy IKE Warta. W ramach umowy o prowadzenie IKE wpłaty lokowane mogą być w: 10 Funduszy – WARTA Bezpieczny, WARTA Stabilnego Wzrostu, WARTA Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny, KBC Aktywny, KBC Pieniężny, KBC Dynamiczny, KBC Akcyjny, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek. 4 Plany Inwestycyjne – Defensywny, Stabilny, Zrównoważony, Dynamiczny.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan.

* w przypadku Umowy o prowadzenie IKE podatek może być naliczony w przypadku wycofania środków przed osiągnięciem wieku przewidzianego w Ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnym”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie
Ubezpieczenia Życie i zdrowie

Ochrona od wszelkich wypadków

Czerwone Światło
Dla Kogo?

Dla szukających kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego w razie nieszczęśliwych zdarzeń.

Przed czym chroni?

 • Przed brakiem środków finansowych na leczenie czy rehabilitację.
 • Przed brakiem zabezpieczenia najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło.Co dostajesz?

 • Cztery pakiety ubezpieczeniowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Minimum formalności.
 • Kompleksową ochronę w postaci usług assistance.
 • Ochronę 24 h na dobę na całym świecie.

 

Pobierz ogolne warunki ubezpieczenia:


Czerwone Światło OWUAneks 02.11.2011Aneks 01.03.2012

 
 
 
 
 


NNW WARTA Pomoc w Wypadku
Dla Kogo?

Dla szukających elastycznego zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Przed czym chroni

 • Przed finansowymi konsekwencjami wypadku.
 • Dodatkowymi kosztami leczenia, rehabilitacji czy operacji plastycznej.Co dostajesz?

 • Do wyboru – trzy pakiety, aż osiem opcji dodatkowych i cztery sposoby wyliczania świadczenia.
 • Ochronę w kraju i za granicą.
 • Wypłatę dodatkowych świadczeń w razie pobytu w szpitalu.

 

NNW Komunikacyjne
Dla Kogo?

Dla każdego kierowcy, który chce zabezpieczyć siebie i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.

Przed czym chroni

 • Przed finansowymi skutkami wypadku, nie tylko komunikacyjnego.
 • Dodatkowymi kosztami leczenia czy rehabilitacji.Co dostajesz?

Kategorie
Ubezpieczenia W podróży

Ubezpieczenie Cudzoziemców

Pełna ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. WARTA pokrywa koszty związane z leczeniem w takich wypadkach (łącznie z pobytem w szpitalu!), do określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Elastyczność w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia

Klient ma możliwość dowolnego wyboru zakresu ubezpieczenia, które może obejmować łącznie koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną lub tylko jeden z tych elementów. Po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z wykonywaniem pracy, wykonywaniem pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportów, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii, jazdy konnej i myślistwa.

Pomoc w razie wyrządzenia szkody

Kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cudzoziemiec zapewnia sobie nie tylko pokrycie roszczeń osób poszkodowanych przez niego. WARTA w ramach umowy pokrywa min. koszty wynagrodzeń rzeczoznawców uzgodnionych z towarzystwem czy zwraca koszty ewentualnej obrony sądowej ubezpieczonego.

Pokrycie kosztów leczenia bez względu na wiek

WARTA pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania czy skutków nieszczęśliwego wypadku bez względu na wiek klienta.

 

Kategorie
Ubezpieczenia W podróży

Warta NWW

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

 

Dlaczego warto?

 

Ubezpieczenie NNW – WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas:

 • pracy zawodowej, nauki oraz w drodze „do/z”  miejsca pracy lub nauki
 • uprawiania sportu oraz w drodze „do/z” zajęć sportowych

 

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

 

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
 • uprawiania sportu zawodowo.

 

Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!

 

 

Trzy warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują trzy podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W Warta NNW masz do nich wszystkich dostęp!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce sam decydować o sposobie naliczania świadczenia w zależności od swoich preferencji i potrzeb.

 

Dlaczego warto?

 

W NNW – WARTA POMOC W WYPADKU, klient ma swobodę wyboru sposobu naliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 – proporcjonalny, w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 – progresywny, w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

 

Więcej szczegółów w poradniku: Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

 

 

Wiele świadczeń dodatkowych do wyboru

W Warta NNW poza zakresem podstawowym  gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto lubi sam dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

 

Dlaczego warto?

 

Wykupując polisę Warta NNW możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy albo do uprawiania sportu zawodowo – możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki  do uprawiania sportu zawodowo  – jest to tzw. zasiłek dzienny – wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu – dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej – refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,

Dodatkowo możez uzyskać prawo do opieki medycznej obejmującej:

 • pomoc psychologa – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebował pomocy psychologa pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu.
 • rekonwalescencję – świadczenie dzienne, wypłacane po zakończeniu leczenia szpitalnego,
 • rehabilitacji – jeśli lekarz prowadzący Twoje leczenia po wypadku zleci rehabilitację, pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu

 

Możliwe jest też zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika.

 

 

Atrakcyjne pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych

Staramy się, aby umowę Warta NNW każdy mógł zawrzeć w prosty i szybki sposób. Dlatego oferujemy dwa specjalnie przygotowane pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce szybko i łatwo zawrzeć umowę.

 

Dlaczego warto?

Umowa ubezpieczenia NNW – WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

 • indywidualnie – w formie imiennej,
 • zbiorowo – w formie bezimiennej lub imiennej,

 

Proponujemy też specjalne pakiety przygotowane pod kątem potrzeb określonych grup klientów:

 

FIRMA  – to oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie.

 

PODRÓŻNIK  – konkurencyjny cenowo pakiet dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp.

 

 

Elastyczna oferta dla sportowców

Jesteś sportowcem i potrzebujesz ubezpieczenia tylko na zawody? Czy może wolałbyś mieć ochronę przez cały rok, bez względu na to, czy uprawiasz sport, czy odpoczywasz? W Warcie znajdziesz ofertę dla siebie!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

 

Dlaczego warto?

 

Ubezpieczenie WARTA SPORT jest często zawierane przez zawodowych sportowców lub osoby związane z kulturą fizyczną i sportem. Z myślą o nich przygotowaliśmy możliwość zawarcia umowy obejmującej tylko czas, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.), jak również w czasie drogi do/z tych miejsc. Umowa zawierana jest na okres od jednego miesiąca do roku.

Przygotowaliśmy też możliwość rozszerzenia ochrony na całą dobę, obejmując nią zarówno życie sportowe, jak i prywatne.

 

Pamiętaj! W każdym wariancie ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!

Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw

 

Ubezpieczenie Przedsiębiorstw:

Kompleksowa ochrona

Mała i średnia firma znajdzie u nas komplet potrzebnych jej ubezpieczeń. Do najnowszego flagowego pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS, można dodatkowo dokupić potrzebne np. do przetargów ubezpieczenia finansowe czy atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie. Firmy mające przynajmniej 5 aut mogą korzystać ze specjalnego ubezpieczenia dla flot.

 

Dla kogo?

 

Dla wszystkich, którzy poważnie myślą o swoim biznesie i chcą bez problemów i nadmiaru formalności, kompleksowo zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami.

 

Dlaczego warto?

 

Zawierając wszystkie, potrzebne ubezpieczenia w jednej firmie, możesz liczyć na specjalne traktowanie i niższe ceny. Łatwiejsze jest też zarządzanie ubezpieczeniami. Nie trzeba pilnować terminów odnowień w kilku towarzystwach, opłat rat składek. Wszystko załatwiasz u jednego agenta lub pracownika WARTY. 

 

Zobacz porównanie wariantów dostępnych w Warcie

Elastyczność pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS

W WARCIE płacisz tylko za ochronę, której potrzebujesz. Nie wymagamy od Ciebie wykupienia określonych ubezpieczeń, żebyś mógł skorzystać z pakietu! A jest z czego wybierać, bo nasz pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS daje możliwość wyboru spośród 4 rodzajów ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w dwóch wariantach z szerokimi możliwościami rozszerzenia ochrony w zależności od potrzeb poprzez możliwości wykupienia 27 klauzul w przypadku ubezpieczenia mienia oraz 9 klauzul w przypadku ubezpieczenia oc.

 

Pamiętaj! Im więcej ubezpieczeń z pakietu wybierzesz, tym większe będą Twoje zniżki – do 10 proc.

 

Dla kogo?

 

Dla firm, które ze względu na swoją specyfikę czy politykę zarządzania ryzykiem, nie potrzebują niektórych elementów pakietu.

 

Dlaczego warto?

 

Niektóre pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich firm przewidują, że firma musi ubezpieczyć np. swoje mienie, żeby korzystać z ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. To powoduje, że np. firmy budowlane czy transportowe, które nie chcą ubezpieczać mienia, nie mogą korzystać z pakietowej ochrony. Muszą prosić o opracowanie specjalnego programu, a to komplikuje proces zawierania umowy i zwiększa koszty.

 

Zobacz porównanie wariantów dostępnych w Warcie

Atrakcyjny system zniżek

 

Jeśli przez 2 lata nie będziesz miał szkód damy Ci 10% zniżki. Zapytaj agenta o możliwości  przeniesienie zniżek z innej firmy ubezpieczeniowej.

 

Dla kogo?

 

Dla wszystkich firm, które dbają o swoje bezpieczeństwo i unikają szkód.

 

Dlaczego warto?

 

Korzyść z instalacji zabezpieczeń czujesz od razu w postaci zniżki za ubezpieczenie nawet do 40%.

W ubezpieczeniu mienia przyznajemy za zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 

 • za system sygnalizacji pożaru,
 • za urządzeń tryskaczowych lub półstałych urządzeń gaśniczych np. tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, gazowych itp.,
 • za instalacje do ciągłego monitoringu  i wykrywania gazów wybuchowych i par,
 • za ręczny ostrzegacz pożarowy lub klapy dymowe.

 

Za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe można uzyskać:

                  

 • za drzwi atestowane,
 • za szyby o podwyższonej odporności na włamanie,
 • za elektroniczne urządzenia wywołujące alarm,
 • za stały dozór.

 

Pamiętaj! Im więcej kupisz u nas ubezpieczeń tym większe będą Twoje zniżki. Oferujemy upusty nawet do 10%.

Dobre ubezpieczenia aut

Dla kogo?

 

Dla wszystkich firm, które mają przynajmniej 5 aut.

 

Dlaczego warto?

 

Ubezpieczenie w ramach programu flotowego pozwala na oszczędność:

 

 • pieniędzy – stawki za ubezpieczenie w tego typu programach są indywidualnie negocjowane i mogą być naprawdę atrakcyjne. Oczywiście jeśli Twoi pracownicy dbają o samochody!

 

Dodatkowo, standardowa polisa AC, już w zakresie podstawowym nie przewiduje żadnych udziałów własnych oraz wyklucza procentowe pomniejszenie wartości części z tytułu ich zużycia – co pomniejsza wysokość ewentualnego odszkodowania. Wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia auta, co oznacza, że po wypadku nie musisz dopłacać, żeby uzupełnić ten ubytek.

 

 • czasu – kwestię ubezpieczenia swoich aut załatwiasz raz w roku. Jeśli sprzedasz lub kupisz kolejne auto, dedykowany Opiekun Flotowy pomoże załatwić ci wszystkie formalności związane z zakończeniem umowy czy zawarciem kolejnej.
 • nerwów – nasze polisy AC są oparte o formułę all risk, czyli od wszystkich ryzyk. To oznacza, że odpowiadamy za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Od strony prawnej taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Ty zgłaszasz roszczenie, a towarzystwo chcąc odmówić wypłaty musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność.  

Bogaty pakiet assistance dla firm

Dla kogo?

 

Dla każdego właściciela firmy, który chce na jeden telefon uzyskać szybką pomoc w razie drobnych, ale uciążliwych zdarzeń w firmie.

 

Dlaczego warto?

 

W ramach pakietu assistance gwarantujemy:

 

Pomoc specjalistów:

 

 • ślusarza – w razie włamania wymieni zamki w drzwiach
 • hydraulika – naprawi cieknąc kran lub pękniętą rurę
 • elektryka – ustali przyczyny braku prądu w lokalu
 • szklarz – zabezpieczy okno i wstawi nową szybę
 • dekarz – zabezpieczy dach uszkodzony na skutek wichury
 • technik urządzeń grzewczych – naprawi instalację grzewczą lub klimatyzację

 

Pamiętaj jednak, że polisa assistance pokrywa tylko koszty robocizny. Za zużyte do naprawy części czy materiały, musisz zapłacić sam!

 

 

Pomoc przy ratowaniu mienia przed dalszym uszkodzeniem w wyniku zalania lub pożaru w zakresie:

 

 • transportu ocalałego mienia
 • przechowywania ocalałego mienia
 • dozorze mienia

 

Pomoc w razie awarii sprzętu biurowego np. laptopa, kserokopiarki, skanera, drukarki, faxu, komputera, niszczarki dokumentów, a nawet sprzętu AGD.

 

Pomoc medyczną dla właściciela firmy i pracowników w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w postaci:

 

 • wizyty lekarza – w przypadku np. złamania nogi
 • wizyty pielęgniarki – w celu zmiany opatrunku lub zrobienia zastrzyku
 • transportu medycznego – np. w celu wykonania RTG złamanej nogi
 • dostawy leków przepisanych przez lekarza
 • infolinii medycznej – konsultacji z lekarzem niepokojących objawów czy informacji o wymaganych szczepieniach przed wyjazdem za granicę.

 

Pomoc w ramach Infolinii Prawnej, gdzie można uzyskać:

 

 • ogólne informacje z zakresu prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa spadkowego, kodeksu cywilnegodostęp do aktów prawnych oraz wzorów umów cywilno-prawnych.

 

Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Lotnicze

Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń lotniczych od lat 60-tych ubiegłego wieku. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów biznesowych w wielu krajach Europy i na całym świecie. Jesteśmy też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Lotniczych (IUAI).

Możliwość przygotowania oferty dla każdego klienta

Ubezpieczamy wszystko co porusza się w powietrzu – od paralotni po linię lotniczą. Jesteśmy w stanie przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie czy życie i zdrowie załogi czy pasażerów.

Lider na rynku ubezpieczeń lotniczych

WARTA ma ponad 50% proc. udziału w rynku ubezpieczeń lotniczych. Taką pozycję wypracowaliśmy przez lata działalności, dzięki kompetencji naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie.

Aerocasco (CASCO statków powietrznych):

To ubezpieczenie dla właścicieli statków powietrznych na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia posiadanego przez nich statku powietrznego. Odpowiadamy za szkody powstałe podczas:

 • wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania,
 • okresowego wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym,
 • napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek).

Na wniosek ubezpieczonego możemy objąć też ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe zamontowane na statku powietrznym, które jest niezbędne do wykonywania przez niego specyficznych zadań.

OC użytkowników statków powietrznych:

To ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego. WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczony statek powietrzny osobom trzecim znajdującym się poza jego pokładem, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

OC przewoźnika lotniczego:

To ubezpieczenie zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu. WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

NNW załóg statków powietrznych:

To ubezpieczenie dla właścicieli statków powietrznych. Gwarantuje wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego, personelu latającego lub innych pracowników Ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. WARTA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu osób ubezpieczonych. Standardowy zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o ubezpieczenie bagażu, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osobistych członków załogi podczas pełnienia przez nich obowiązków na pokładzie statku powietrznego.

 

Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Kolejowe

Ubezpieczenie Kolejowe:

Nowoczesne programy ubezpieczeniowe

Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Posiadamy bogate doświadczenie w ubezpieczeniach taboru szynowego od kolejek wąskotorowych po duży tabor przewożący pasażerów i ładunki. Dzięki dobrym kontaktom za granicą na bieżąco wdrażamy w naszych programach ubezpieczeniowych najnowocześniejsze rozwiązania.

Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń w transporcie międzynarodowym od kilkudziesięciu lat. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów biznesowych w wielu krajach Europy i na całym świecie, co pozwala nam zaoferować kompleksową ofertę i obsługę klientów szukających ochrony nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Indywidualne podejście do klientów

Staramy się traktować naszych klientów indywidualnie, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie. U nas każdym klientem opiekuje się konkretna osoba, która zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z umową czy etapem likwidacji szkody.

CASCO taboru kolejowego:

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli taboru kolejowego, prowadzących działaność przewozową. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową tabor kolejowy stanowiący własność osoby prawnej lub fizycznej, bądź przez nią użytkowany lub dzierżawiony. Odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu taboru wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się taboru ze znajdującymi się poza nim przedmiotami, osobami lub zwierzętami,
 • zderzania się pociągów,
 • wykolejenia taboru,
 • osunięcia ziemi, przerwania tam, zerwania mostów, zawalenia tuneli i innych podobnych zdarzeń,
 • wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, gradobicia, huraganu i innych działających nagle sił przyrody,
 • rabunku, kradzieży lub zaginięcia taboru lub jego części.

Ubezpieczenie Kontenerów:

To ubezpieczenie dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności kontenery jako środek składowania i transportu. Może obejmować kontenery własne lub dzierżawione przez Ubezpieczonego, łącznie ze sprzętem kontenerowym. WARTA wypłaca odszkodowanie za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe:

 • w czasie transportu kontenerów drogą morską, lądową lub kombinowaną,
 • podczas składowania kontenerów,
 • w trakcie przeładunku kontenerów.

W ramach ubezpieczenia kontenerów ochroną ubezpieczeniową może być objęta także odpowiedzialność cywilna właściciela za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym za śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej lub z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.

 

Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

Dużych podmiotów gospodarczych

 Korporacji:

 

Wsparcie w ocenie ryzyka

Nad oceną ryzyka naszych klientów czuwa rozbudowany zespół 12 inżynierów ryzyka, którzy oglądają około 2,5 tys. lokalizacji rocznie! Ich wizyta w firmie kończy się raportem proponującym rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu ograniczenie ryzyka. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody bądź jej potencjalnego rozmiaru, daje zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Bogate doświadczenie w ubezpieczeniach dużych firm

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Dzięki dobrym kontaktom za granicą i zdobytemu doświadczeniu na rynku krajowym na bieżąco wdrażamy w naszych programach ubezpieczeniowych najnowocześniejsze rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności klienta.

Indywidualne podejście do klientów

Traktujemy naszych klientów indywidualnie, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie. Każdym klientem korporacyjnym opiekuje się konkretna osoba, która zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z umową.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ponad 40 ekspertów z centrali.

Mienie:

 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks (czyli od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
 • ubezpieczenia szkód estetycznych,
 • ubezpieczenia różnicy ceny,
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
 • rozmrożenia,
 • terroryzmu,
 • strajków, zamieszek rozruchów,
 • mienia czasie transportu,
 • dodatkowych kosztów działalności,
 • rzeczoznawcy,
 • budynków osób prywatnych.

  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
 • środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny),
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie pracownicze.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również zniszczenie: ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy.

Zakres ubezpieczenia może być uzupełniony o:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie mienia od dewastacji,
 • ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych.

  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdującego się w posiadaniu (np: najem, leasing) ubezpieczającego, a szczególności:
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia,
 • wartości pieniężne, tj. gotówka, papiery wartościowe w postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
 • mienie przejęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
 • środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie w tym, anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środki transportu wewnętrznego,
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
 • mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk:
rozwiń/zwińZakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. W celu dostosowania zakresu ochrony do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń warunki zawierają szereg klauzul dodatkowych umożliwiających dokonanie modyfikacji.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które przedsiębiorca posiada lub użytkuje. Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn. Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:

 • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
 • zmiany napięcia zasilania,
 • zaniku napięcia,
 • uszkodzenia izolacji,
 • zwarcia (spięcia).

  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny oraz aparaty elektryczne. Ubezpieczenie jest dostępne jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie utraty zysku:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu i upadku statku powietrznego,
 • Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:
 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
 • zalanie.

  Alternatywnie zakres ochorny może być oparty o formułę all risks, zgodnie z którą WARTA odpowiada za zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

  Ważne! Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

Ochrona obejmuje w standardzie szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych powstałych poza granicami RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty sprzedane lub dostarczone konsumentom na terytorium RP

Umowa ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego może obejmować:

 • odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu.

  W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
 • szkody poniesione przez pracowników,
 • szkody spowodowane przez wózki widłowe,
 • szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia,
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
 • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • szkody w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w pierwszej zawartej z WARTĄ umowie ubezpieczenia OC za produkt,
 • szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
 • szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
 • szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego,
 • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu,
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP z wyłączeniem USA i Kanady,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium USA, Kanady lub Australii.

 

Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje przypadki w których przedsiębiorca wprowadzi do obrotu produkt, który z czasem zostaje uznany za niebezpieczny. Wtedy jest on zobowiązany do wycofania go z rynku i innych czynności związanych z ochroną konsumentów. Niesie to za sobą konieczność poniesienia często niemałych wydatków mogących spowodować nawet utratę płynności finansowej firmy.

Posiadaczowi niniejszego ubezpieczenia WARTA pokryje poniżej wymienione koszty:

 • koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem – wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
 • koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie – umieszczenie ostrzeżeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
 • koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i / lub odkupienia produktu – zebranie informacji o nabywcach od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (położonych poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów informacyjnych,
 • koszty wycofania produktu z obrotu,
 • koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem – transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub zniszczenie produktu.

  Ubezpieczenie może być zawarte tylko łącznie z ubezpieczeniem OC za produkt.

 

Ubezpieczenia budowy i montażu

 

Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR):
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

 • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
 • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

  Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu.

  Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych mogą być:
 • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
 • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
 • maszyny budowlane,
 • dokumentacja budowy,
 • mienie osobiste pracowników,
 • inne koszty i mienie.

  Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji. Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.

 

Ubezpieczenia trasportowe

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo):
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

Zakres podstawowy:

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

  Zakres rozszerzony:
 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • rabunek (rozbój),
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

  Zakres pełny:
 • Wszystkie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych OWU.

  Przedmiotem ubezpieczeniamogą być ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych. Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

  Na podstawie umowy ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:
 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczeniaobejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

  Na podstawie ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:
 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

  Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

  Ważne! Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Ubezpieczenie OC Spedytora:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ochrona może być udzielana firmom wykonującym usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową – obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych – może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dodatkowo ubezpieczający może skorzystać z klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.

Ważne! Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres umowy, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Finansowe

 

Gwarancje kontraktowe:
rozwiń/zwiń


Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców). Są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy. WARTA oferuje gwarancje:

 • przetargowe (wadialne) – stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,
 • należytego wykonania – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
 • zwrotu zaliczki – stanowiące dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych,
 • właściwego usunięcia wad – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Mają zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.

 

Gwarancje zapłaty długu celnego:
rozwiń/zwiń


Gwarancje celne (zapłaty długu celnego) stanowią jedną z form zabezpieczeń przewidzianych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, kwot wynikających z powstałych lub mogących powstać długów celnych oraz innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby wnioskodawca (zwany dłużnikiem).

 

Gwarancje kaucyjne:
rozwiń/zwiń


Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu. Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.

Gwarancja zapewnia wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.

 

Ubezpieczenie flot samochodowych:
rozwiń/zwiń


W WARCIE za flotę pojazdów uznajemy już 5 aut. Pozwala to korzystać z atrakcyjnych zniżek i specjalne dedykowanych Opiekunów Flotowych. Co ważne, jeśli liczba szkód będzie mniejsza niż zakładaliśmy na początku roku, na koniec możesz dostać zwrot części wpłaconych składek.

 

Życie i zdrowie pracowników

 

Grupowe ubezpieczenie na życie:
rozwiń/zwiń


WARTA Ekstrabiznes Plus jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym powyżej 31 osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników. Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony.

Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie części ochronnej do zindywidualizowanych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników z jednoczesną możliwością przeznaczenia części środków na inwestycje w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Specjalnie przygotowane pakiety pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę oraz uzyskać rabaty.

Umowę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy przygotują Negocjatorzy Ubezpieczeń Grupowych działający w każdym województwie. Szczegóły w folderach skierowanych do pracowników lub pracodawców oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

NNW WARTA Pomoc w Wypadku – wariant Firma:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie NNW – WARTA Pomoc w Wypadku jest dostępne w specjalnie przygotowanym pakiecie Firma. To oferta skierowana do właścicieli i zarządów firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie. Ubezpieczenie może obejmować tylko zdarzenia które mogą się zdarzyć podczas pracy zawodowej lub nauki oraz w drodze „do/z” miejsca pracy lub nauki.

 

WARTA Business Travel:
rozwiń/zwiń


To oferta dla pracodawców i właścicieli firm, którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację. Polisa w wersji VIP może być też rodzajem bonusu dla kadry menedżerskiej, bo obejmuje również wyjazdy prywatne. Zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia i system rozliczeń powodujący, że klient płaci składkę tylko za rzeczywiście wykorzystany czas ochrony. Umowa zawiera wiele ciekawych opcji min. zwrot kosztów, gdy pracownik nie może wyjechać, pokrycie kosztów wysłania pracownika zastępczego czy pomoc organizacyjną dla menedżerów.

 

Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Uncategorized

Ubezpieczenia Morskie

Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń morskich od lat 60-tych ubiegłego wieku. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów i brokerów w wielu krajach Europy i na całym świecie. Nasza agencja Gdynia America Shipping Lines z siedzibą w Londynie zapewnia nam dostęp do tego najważniejszego rynku. Jesteśmy też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

W kluczowych dla sektora morskiego miejscach, czyli w Gdyni i w Szczecinie mamy swoje Przedstawicielstwa. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów morskich. Wspiera ich również kadra Departamentu Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych w centrali firmy.

Lider na rynku ubezpieczeń morskich

WARTA ma około 90 proc. udziału w rynku ubezpieczeń morskich. Taką pozycję wypracowaliśmy przez lata działalności, dzięki kompetencji naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Możliwość przygotowania oferty dla każdego klienta

Ubezpieczamy wszystko co porusza się po wodzie – od jachtu do tankowca. Jesteśmy w stanie przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie czy życie i zdrowie załogi czy pasażerów.

Morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej:CASCO jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie casco jednostek pływających jest przeznaczone dla armatorów jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.

W ramach ubezpieczenia CASCO jednostek pływających odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonej jednostki pływającej wskutek:

 • działania siły wyższej,
 • ognia,
 • kradzieży,
 • wojny, strajku lub piractwa,
 • kolizji z innymi jednostkami pływającymi, przedmiotami stałymi lub samolotami,
 • wypadku podczas przeładunku,
 • wybuchu kotłów, urwania wału lub wady materiału w maszynie lub kadłubie,
 • błędu lub zaniedbania kapitana, załogi lub pilotów,
 • awarii wspólnej.

 

Ubezpieczenie budowy jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla stoczni, które budują nowe jednostki pływające, jak również dla inwestorów, którzy finansują taką budowę. Umową ubezpieczenia można objąć statek lub inny obiekt pływający znajdujący się w budowie.Odpowiedzialnością WARTY są objęte następujące zdarzenia:

 • powstanie straty całkowitej budowanej jednostki,
 • powstanie szkody częściowej wyposażenia i kadłuba w budowie,
 • powstanie szkody na skutek nieudanego wodowania lub kolizji z innym obiektem.

 

Ubezpieczenie platform wiertniczych:
rozwiń/zwińTo kompleksowe ubezpieczenie platform wiertniczych wraz z ich wyposażeniem wiertniczym oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją platformy. Ubezpieczeniem objęte są platformy wiertnicze wraz z wyposażeniem wiertniczym, znajdujące się w trakcie eksploatacji. Odpowiedzialność WARTY obejmuje: stratę całkowitą i szkody częściowe platformy i sprzętu wiertniczego powstałe w czasie eksploatacji, postoju w porcie lub stoczni, koszty związane z przywróceniem szybu pod kontrolę po niekontrolowanym wybuchu zaistniałym w szybie, jak również koszty wykonania nowego odwiertu lub przywrócenia do użytku uszkodzonego szybu. Ubezpieczeniem objęta jest także odpowiedzialność cywilna użytkownika platformy wiertniczej z tytułu następstw niekontrolowanego wylewu ropy lub wybuchu gazu, powstałych podczas prowadzenia działalności oraz za szkody osobowe i rzeczowe osób odwiedzających platformę i inne zobowiązania wobec osób trzecich w związku z eksploatacją platformy.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie dla armatorów jednostek pływających. Obejmuje rzeczy osobiste członków załogi jednostki pływającej, przeznaczone do użytku własnego oraz wykonywania zawodu. W ramach tego ubezpieczenia WARTA odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających, które wydarzyły się podczas: pełnienia służby na jednostce – zarówno na morzu, jak i podczas pobytu jednostki w porcie, repatriacji, pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku, drogi do pracy i z pracy.

 

Ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego w morzu lub w porcie:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczeniem można objąć aparaturę i sprzęt będący w czasie transportu lądowego lub morskiego, podczas załadunku oraz w czasie pracy na statku, w wodzie i podczas prób eksploatacyjnych. W ramach ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową zniszczenie lub uszkodzenie aparatury spowodowane przez: ogień, sztorm lub siłę wyższą, kradzież z włamaniem lub rozbój w czasie transportu, kolizję lub stratę całkowitą środka transportu, na którym przewożona była ubezpieczona aparatura, przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie aparatury w wyniku kolizji ze środkami transportu oraz przez kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami.

 

OC armatorów jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


bezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną armatorów związaną z eksploatacją jednostek pływających. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów WARTA obejmuje straty i koszty, które zostały poniesione przez osoby trzecie w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w myśl postanowień prawnych lub umownych.

 

OC stoczni z tytułu remontów jednostek:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie dla stoczni prowadzących remonty gwarancyjne i pogwarancyjne statków i innych jednostek pływających. Obejmuje odpowiedzialność cywilną stoczni w czasie prowadzonych przez nią remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych statków i innych jednostek pływających. WARTA przejmuje odpowiedzialność za: szkody w remontowanych jednostkach, które powstały w trakcie prac remontowych, szkody wyrządzone ładunkowi znajdującemu się na remontowanym statku, szkody wyrządzone w maszynach i urządzeniach zamontowanych na remontowanym statku, szkody i straty powstałe w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych, szkody wyrządzone w czasie próbnych rejsów remontowanych jednostek. W ramach odpowiedzialności polisowej WARTA pokrywa także koszty związane z usunięciem wraku w razie jego zatonięcia, które było wynikiem przeprowadzanych na jednostce prac remontowych.

 

Ubezpieczenia rybackie

 

CASCO kutrów i łodzi:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jednostki pływające używane do połowu, w czasie pobytu jednostki na morzu, jej postoju w porcie, na lądzie lub na slipie oraz podczas wyciągania jednostki na ląd lub opuszczania jej na wodę. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe jednostki, polegające na uszkodzeniu jej kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych. Standardowe ubezpieczenie casco jednostek pływających może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe: ubezpieczenie połowu, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku utraty połowu na skutek straty całkowitej jednostki pływającej albo skażenia radioaktywnego lub chemicznego, ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego do połowu łososi, obejmujące utratę lub zniszczenie pławnic i takli wraz z osprzętem w czasie połowu łososi na łowisku i tylko podczas sprawowanego dozoru, ubezpieczenie sieci trałowych ubezpieczonej jednostki rybackiej wraz z osprzętem, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku straty całkowitej lub uszkodzenia sieci spowodowane wskutek: – zniszczenia przez inną jednostkę pływającą, – kolizji z inną jednostka pływającą lub utknięcia na gruncie ubezpieczonej jednostki pływającej, – awarii jednostki uniemożliwiającej wybranie sieci i/lub osprzętu, jeżeli zawiodły wszelkie dostępne sposoby ich wydobycia, w tym skorzystanie z pomocy innej jednostki pływającej. Ważne! Ponadto WARTA zwraca niezbędne i celowe wydatki poniesione na ratowanie ubezpieczonych sieci i/lub osprzętu, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów. Wydatki te zwracane będą przez WARTĘ także wtedy, gdy nie przyniosły zamierzonego rezultatu.

 

OC armatora:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora floty rybackiej WARTA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z eksploatacja ubezpieczonych jednostek pływających, do naprawienia których armator jest zobowiązany z mocy prawa.

 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków załóg:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg, takie jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które nastąpiły w wyniku i w następstwie zdarzenia losowego działającego w sposób nagły. Ubezpieczenie NNW członków załóg może zostać uzupełnione o: odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia rzeczy osobistych członka załogi, przeznaczonych do użytku własnego oraz do wykonywania zawodu rybaka, które powstały na skutek wypadku lub wydarzenia dotyczącego ubezpieczonego kutra lub łodzi rybackiej, ubezpieczenie kosztów leczenia członków załogi, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz ubezpieczeniem kosztów repatriacji członka załogi.

 

Ubezpieczenie utraty wynagrodzenia w związku z wyłączeniem jednostki pływającej z eksploatacji.:
rozwiń/zwiń


Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata wynagrodzenia ubezpieczonego armatora z powodu wyłączenia z eksploatacji na czas niezbędnych napraw w wyniku zdarzenia objętego odpowiedzialnością WARTY na podstawie OWU Rybackich. Odszkodowanie jest wypłacane za każdy następny dzień, licząc od trzeciego dnia włącznie od momentu rozpoczęcia naprawy jednostki, maksymalnie za okres 50 dni.

 

Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej

 

CASCO jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jednostki pływające używane przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej do prowadzenia działalności. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe ubezpieczonych statków polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, a spowodowane niebezpieczeństwami żeglugi lub siłą wyższą.

 

OC armatorów jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora z tytułu posiadania i eksploatacji jednostek pływających WARTA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z użytkowaniem ubezpieczonych jednostek pływających, w tym za szkody wyrządzone innym jednostkom pływającym i znajdującym się na nich ładunkom, za uszkodzenia nabrzeży, śluz, mostów i innych przedmiotów stałych oraz za szkody osobowe powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osobistych członka załogi statku, powstałe na skutek wypadku lub wydarzenia związanego z uprawianiem żeglugi śródlądowej.

 

Ubezpieczenia jachtów

 

CASCO jachtów:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe użytkowane na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki. Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ubezpieczenie szkód powstałych na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

 

OC armatora:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osobistych członka załogi statku, powstałe na skutek wypadku lub wydarzenia związanego z uprawianiem żeglugi śródlądowej.

 

Warta Travel:
rozwiń/zwiń


Członkowie załogi biorący udział w rejsie powinni pamiętać o zawarciu indywidualnie ubezpieczenia turystycznego, które – w zależności od wybranego zakresu – może gwarantować: pokrycie kosztów leczenia za granicą i repatriacji, pomoc assistance w razie kłopotów ze zdrowiem lub w razie wypadku, wypłatę odszkodowania w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku.