Bezterminowa umowa

W momencie zawierania umowy nie musisz określać, jak długo będziesz opłacał składki i gromadził inwestował kapitał. Oczywiście im dłużej będziesz oszczędzał, tym większe korzyści będziesz odnosił z posiadania polisy.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto boi się zaciągania długoterminowych zobowiązań, a chciałby zacząć budować swój kapitał emerytalny.

 

Dlaczego warto?

 

Po 9 rocznicy polisy dopisujemy klientowi do rachunku premię zasilającą indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych, kwotą równą 60% składki regularnej opłaconej w pierwszym roku trwania umowy. Wcześniej, po 3 i po 6 roku dopisujemy po 10 % składki regularnej opłaconej w pierwszym roku trwania umowy.

Dodatkowo w przypadku rezygnacji z umowy nie są pobierane opłaty likwidacyjne uzależnione od okresu trwania umowy. Klient dostaje wartość środków zgromadzonych na polisie pomniejszonych jedynie o stałą opłatę transakcyjną w wysokości 250 zł.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia oraz wartości polisy. Pieniądze otrzymują bezpośrednio osoby uprawnione, z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych.

 

Dla kogo?

Dla każdego kto chce przekazać całość oszczędności zgromadzonych na polisie wskazanej osobie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

 

Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej odbywa się z pominięciem skomplikowanych procedur spadkowych. Dodatkowo kwoty wypłacane rodzinie w ramach świadczenia są w 75 proc. zwolnione z egzekucji komorniczej.

 

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

 

Dla kogo?

 

Właścicielem polisy może być osoba w wieku od 3 miesiąca do 85 roku życia. Jest to atrakcyjna forma oszczędzania zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

 

Dlaczego warto?

 

Dla każdego kto chce systematycznie oszczędzać z myślą o emeryturze, czy finansowym zabezpieczeniu na wypadek nagłych wydatków. Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma inwestowania, w której możesz wybierać z pośród funduszy zróżnicowanych pod względem ryzyk. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową.

 

 

Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego

Diamentowa Przyszłość to elastyczna forma oszczędzania. Wpłacane składki są regularnie inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne wedle Twoich wskazań.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na to, jak inwestowane są jego pieniądze.

 

Dlaczego warto?

 

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Możesz przenosić środki pomiędzy Funduszami i Planami, bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych w przypadku transferów środków pomiędzy Funduszami, dokonywanymi w ramach jednej umowy.

 

Zobacz pełną listę dostępnych  Funduszy i Planów .

Możesz też sprawdzić  bieżące i historyczne notowania  interesujących cię Funduszy i Planów.

 

Łatwe dziedziczenie oszczędności

Ubezpieczenia pozwalają na uniknięcie skomplikowanych procedur spadkowych. Dają możliwość wskazania osoby lub osób, którym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej zostanie wypłacone świadczenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

 

Dla kogo?

Dla każdego kto chce, aby pieniądze zgromadzone na polisie trafiły do określonej osoby.

 

Dlaczego warto?

Wskazanie osoby uposażonej lub osób uposażonych pozwala świadomie zarządzać majątkiem zgromadzonym na polisie. W razie śmierci posiadacza polisy nie trafi on do tzw. masy spadkowej. Środki zgromadzone na polisie trafią do osób, które wskażesz w momecnei zawierania umowy. Oczywiście wtrakcie trwania umowy można zmieniać zarówno listę uposażonych, jak i procentowy podział środków między nimi.

W przypadku wskazania dalszych krewnych czy nawet osób niespokreniownych wypłata środków z polisy ma tą zaletę, że nie jest obłożona podatkiem spadkowym.