O 60procent.pl

Strona 60procent.pl została stworzona aby udzielać jak najszerszej informacji odnośnie ubezpieczenia w firmie Warta S.A. Zajmujemy się doradztwem ubezpieczeniowym w najszerszym zakresie. 

Wartości naszej marki może podkreślać fakt, ze WARTA to firma z wieloletnim doświadczeniem, rzetelna i odpowiedzialna, a zarazem dynamicznie nadarzająca za rynkiem, aktywnie nastawiona do potrzeb współczesnego klienta. Solidne fundamenty i troska o klienta to esencja marki WARTA.

Orientacja na Klienta – to odpowiedzialne i świadome myślenie o Kliencie. To wybieganie myślą w przyszłość i tworzenie dla niego nowych możliwości, a także lojalne i uczciwe oferowanie najlepszych rozwiązań, bez względu na ich skale i charakter.

Otwartość i szczerość – to aktywne, pełne wyobraźni podejście do zadań, a nie zamykanie się w utartych schematach. To współpraca ze wszystkimi w firmie.

Profesjonalizm – to kompetencja, rzetelność i dobre wywiązywanie sie z powierzonych zadań. To także ciągle dążenie do osiągania jak najlepszych wyników.

Partnerstwo – to współpraca, której celem jest przygotowywanie jak najlepszych rozwiązań dla Klienta.

Szacunek – to zrozumienie i otwartość, a także uczciwość i szczerość, które są podstawą pozytywnych relacji zarówno z Klientami, jak i między pracownikami.