Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

 

Dlaczego warto?

 

Ubezpieczenie NNW – WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas:

 • pracy zawodowej, nauki oraz w drodze „do/z”  miejsca pracy lub nauki
 • uprawiania sportu oraz w drodze „do/z” zajęć sportowych

 

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

 

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
 • uprawiania sportu zawodowo.

 

Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!

 

 

Trzy warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują trzy podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W Warta NNW masz do nich wszystkich dostęp!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce sam decydować o sposobie naliczania świadczenia w zależności od swoich preferencji i potrzeb.

 

Dlaczego warto?

 

W NNW – WARTA POMOC W WYPADKU, klient ma swobodę wyboru sposobu naliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 – proporcjonalny, w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 – progresywny, w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

 

Więcej szczegółów w poradniku: Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

 

 

Wiele świadczeń dodatkowych do wyboru

W Warta NNW poza zakresem podstawowym  gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto lubi sam dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

 

Dlaczego warto?

 

Wykupując polisę Warta NNW możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy albo do uprawiania sportu zawodowo – możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki  do uprawiania sportu zawodowo  – jest to tzw. zasiłek dzienny – wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu – dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej – refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,

Dodatkowo możez uzyskać prawo do opieki medycznej obejmującej:

 • pomoc psychologa – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebował pomocy psychologa pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu.
 • rekonwalescencję – świadczenie dzienne, wypłacane po zakończeniu leczenia szpitalnego,
 • rehabilitacji – jeśli lekarz prowadzący Twoje leczenia po wypadku zleci rehabilitację, pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu

 

Możliwe jest też zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika.

 

 

Atrakcyjne pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych

Staramy się, aby umowę Warta NNW każdy mógł zawrzeć w prosty i szybki sposób. Dlatego oferujemy dwa specjalnie przygotowane pakiety dla firm czy uczestników wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce szybko i łatwo zawrzeć umowę.

 

Dlaczego warto?

Umowa ubezpieczenia NNW – WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

 • indywidualnie – w formie imiennej,
 • zbiorowo – w formie bezimiennej lub imiennej,

 

Proponujemy też specjalne pakiety przygotowane pod kątem potrzeb określonych grup klientów:

 

FIRMA  – to oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie.

 

PODRÓŻNIK  – konkurencyjny cenowo pakiet dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp.

 

 

Elastyczna oferta dla sportowców

Jesteś sportowcem i potrzebujesz ubezpieczenia tylko na zawody? Czy może wolałbyś mieć ochronę przez cały rok, bez względu na to, czy uprawiasz sport, czy odpoczywasz? W Warcie znajdziesz ofertę dla siebie!

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

 

Dlaczego warto?

 

Ubezpieczenie WARTA SPORT jest często zawierane przez zawodowych sportowców lub osoby związane z kulturą fizyczną i sportem. Z myślą o nich przygotowaliśmy możliwość zawarcia umowy obejmującej tylko czas, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.), jak również w czasie drogi do/z tych miejsc. Umowa zawierana jest na okres od jednego miesiąca do roku.

Przygotowaliśmy też możliwość rozszerzenia ochrony na całą dobę, obejmując nią zarówno życie sportowe, jak i prywatne.

 

Pamiętaj! W każdym wariancie ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!