Dodatkowe ubezpieczenie zgonu w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. Dodatkowa umowa na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku gwarantuje Twoim najbliższym lepsze zabezpieczenie, bo świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Stabilna Przyszłość, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Złota Strategia, Diamentowa Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan, Kolorowa Przyszłość.

 

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania:
rozwiń/zwiń


Obawiasz się, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem nie będziesz mieć wystarczających środków potrzebnych, np. na leczenie? Zawierając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 100 proc. sumy ubezpieczenia ustalonej dla umowy podstawowej w razie stwierdzenia choroby przewidzianej umowie.

W zależności od wybranego przez Ciebie produktu, dostępny jest jeden lub dwa katalogi poważnych zachorowań. Podstawowy liczy 6 przypadków:

 • nowotwór złośliwy,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-pass),
 • niewydolność nerek,
 • przeszczep dużych narządów.

  Katalog rozszerzony liczy aż 16 pozycji. Oprócz sześciu już wymienionych są to:
 • paraliż,
 • utrata kończyn,
 • ślepota,
 • głuchota,
 • utrata mowy,
 • oparzenia,
 • łagodny guz mózgu,
 • śpiączka,
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi.

  Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

  Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa w wyniku wypadku:
rozwiń/zwińPrzystępując do umowy ubezpieczenia warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek powstania całkowitego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku. Specjalna umowa dodatkowa przewiduje wypłatę w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy). W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem) procent wypłaty jest określony wg tabeli zdarzeń zamieszczonej w OWU. Maksymalnie wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa. Otrzymane świadczenie może być bardzo pomocne w sytuacji ograniczonych (lub nawet braku) możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz zwiększonych wydatków związanych z kosztami leczenia lub rehabilitacji.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Złota Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan.

 

Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa:
rozwiń/zwiń


W przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek wynikających z umowy podstawowej oraz innych umów dodatkowych. Taka konstrukcja daje pewność utrzymania polisy. Bez opcji przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa, w przypadku niemożności opłacania składek po wypadku, polisa po prostu musiałby zostać rozwiązana.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia, Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie – dzienne świadczenie szpitalne:
rozwiń/zwiń


Pobyt w szpitalu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Z jednej strony niezdolność do pracy może wpłynąć na ograniczenie dochodów, z drugiej rosną wydatki spowodowane, np. zakupem leków, dodatkowych zabiegów. Przed taką sytuacją zabezpiecza opcja „Dziennego świadczenia szpitalnego”, która działa niezależnie od tego czy trafiłeś do niego na skutek wypadku czy choroby. Umowa przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek) oraz rodzaju świadczenia (rehabilitacja, pobyt na OIOM).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Perłowa Ochrona, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji:
rozwiń/zwiń


Poddanie się operacji może narażać domowy budżet na dodatkowe wydatki. Zawierając dodatkową umowę ubezpieczenia na wypadek operacji ubezpieczonego, możesz zagwarantować sobie wypłatę określonego procentu (od 10 do 100 proc.), ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od poziomu trudności operacji. Na przykład dla operacji wyrostka będzie to 10 proc., a dla przeszczepu nerki – 100 proc. Dodatkowe pieniądze możesz przeznaczyć np. na rehabilitację po operacji czy lekarstwa.

Umowa obejmuje wypłatę świadczenia maksymalnie za trzy operacje w ciągu roku polisowego.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Platynowa Ochrona, Diamentowa Strategia.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona). Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla dziecka na wypadek Twojej śmierci.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.

 

Warta Assistance Medyczny:
rozwiń/zwiń


Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych kłopotów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze można to zrobić w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i to nie tylko samego ubezpieczonego, ale też dziecka i małżonka. W ramach pakietu możesz liczyć na następujące usługi:

 • Wizyta lekarska – jeśli na skutek choroby lub wypadku potrzebujesz pomocy lekarza w domu, zorganizujemy i pokryjemy koszty takich wizyt do 2 razy w roku, do 1 tys. zł na rok.
 • Wizyta pielęgniarki – jeśli na skutek choroby lub wypadku potrzebna jest pomoc pielęgniarki, zorganizujemy i pokryjemy jej koszty do 300 zł na rok.
 • Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego – przy chorobie wymagającej leżenia dłużej niż 5 dni, zorganizujemy i pokryjemy koszty dostawy potrzebnych rzeczy (do 1 tys. zł rocznie). Pamiętaj jednak, że koszty samych leków i sprzętu rehabilitacyjnego pokrywasz jednak już sam.
 • Transport medyczny – jeśli nie jesteś chory na tyle, żeby przyjechała po Ciebie karetka, a z drugiej strony Twój stan zdrowia nie pozwala na przejazd transportem publicznym lub prywatnym autem, pokrywamy koszty przewiezienia do placówki zdrowotnej do 1 tys. zł. Nie ma limitu liczby takich zdarzeń.
 • Całodobowa opieka pielęgniarki w szpitalu – jeśli pobyt w szpitalu potrwa dłużej niż 7 dni, zorganizujemy i pokryjemy koszty opieki pielęgniarskiej do 1 tys. zł rocznie.
 • Opieka nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu – na nasz koszt albo zawieziemy dziecko do kogoś z Twojej najbliższej rodziny, albo pokryjemy koszty przejazdu tej osoby. Jeśli kogoś takiego nie ma – przez trzy dni zajmiemy się Twoim dzieckiem. To czas na znalezienie opiekuna wśród dalszej rodziny.
 • Opieka nad osobami niesamodzielnym – na nasz koszt albo zawieziemy osobę niesamodzielną do kogoś z Twojej najbliższej rodziny, albo pokryjemy koszty przejazdu tej osoby. Jeśli kogoś takiego nie ma – przez trzy dni zajmiemy się Twoim bliskim. To czas na znalezienie opiekuna wśród dalszej rodziny.
 • Opieka domowa po pobycie w szpitalu – jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 5 dni i po powrocie będziesz potrzebował opieki pielęgniarskiej zapewnimy ci ją na 72 godziny, po każdym pobycie.
 • Pomoc psychologa – jeśli po śmierci kogoś najbliższego (dziecka, małżonka, rodziców, teściów) lub w razie poważnego zachorowania potrzebna jest pomocy psychologa zorganizujemy wizyty i pokryjemy ich koszty do 1,6 tys. zł rocznie
 • Telefoniczne usługi informacyjne – to min. informacje o najbliższych placówkach służby zdrowia, działaniu leków, rozmowa z lekarzem dyżurnym, który podpowie jak zachować się w razie choroby czy wypadku itp. Liczba takich rozmów nie jest ograniczona.

  Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

  Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan, Błękitny Spokój, Stabilna Przyszłość, Platynowa Ochrona, Złota Strategia, Diamentowa Strategia, Czerwone Światło, Profit Plan.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 1 proc. sumy ubezpieczenia za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Rozmiary trwałego uszczerbku są określane przez komisję lekarską.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona, Czerwone Światło.

 

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona).

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.

 

Dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej:
rozwiń/zwiń


Umowa przewiduje, że w przypadku zgonu ubezpieczonego, dziecko będzie dostawało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 163 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty. Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie w razie inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wypadku:
rozwiń/zwiń


W przypadku powstania inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem), wypłacane jest świadczenie, którego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie oraz rodzaju uszkodzenia ciała, zgodnie z tabelą zdarzeń zamieszczoną w OWU.. Pamiętaj, że przy poważniejszych urazach maksymalnie wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa. Podstawowa umowa jest jednak kontynuowana, więc cały czas dziecko jest zabezpieczone.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Dodatkowe ubezpieczenie w razie śmierci lub inwalidztwa rodzica lub opiekuna w wypadku:
rozwiń/zwiń


Jeśli zawierasz ubezpieczenie Złota Strategia z myślą o gromadzeniu oszczędności dla dziecka, to możesz dodatkowo wykupić Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego. Zyskasz wtedy gwarancję dodatkowej wypłaty na rzecz dziecka w razie Twojej śmierci lub inwalidztwa w wyniku wypadku.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Złota Strategia.

 

Umowa dodatkowa Fundusz Posagowy:
rozwiń/zwiń


Na Funduszu Posagowym, możesz gromadzić dodatkowe oszczędności. Do wyboru masz 10 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć część pieniędzy z tego funduszu (musi jednak zostać na nim nie mniej niż 500 zł). Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych. Fundusz pozwala obok składek regularnych, na wnoszenie składek doraźnych. Dzięki czemu można do niego dokładać wpłaty, np. gdy rodzic dostanie premię w pracy czy ekstra zlecenie. Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

 

Umowa dodatkowa IKE WARTA:
rozwiń/zwiń


To opcja dla tych, którzy nie chcą, żeby zyski z ich oszczędności były pomniejszane o 19 proc., jak np. w bankach czy inwestycjach w TFI.Oszczędzając w ramach Życiowego Planu, nie zapłacisz tzw. „Podatku Belki”, zarówno od kapitału zgromadzonego w ramach umowy głównej, jak i dodatkowej umowy IKE Warta. W ramach umowy o prowadzenie IKE wpłaty lokowane mogą być w: 10 Funduszy – WARTA Bezpieczny, WARTA Stabilnego Wzrostu, WARTA Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny, KBC Aktywny, KBC Pieniężny, KBC Dynamiczny, KBC Akcyjny, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek. 4 Plany Inwestycyjne – Defensywny, Stabilny, Zrównoważony, Dynamiczny.

Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Życiowy Plan.

* w przypadku Umowy o prowadzenie IKE podatek może być naliczony w przypadku wycofania środków przed osiągnięciem wieku przewidzianego w Ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnym”