Kategorie
Dom i mieszkanie Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Dom Komfort+:

Ubezpieczenie Dom Komfort+

 

Ochrona od wszystkich ryzyk

Warta Dom Komfort Plusobejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci zrozumienie jaki jest zakres udzielanej ochrony i dochodzenie swoich praw po wypadku.

Dla kogo?

Dla tych osób, które nie chcą analizować zakresu ochrony, tylko mieć ubezpieczenie „od wszystkiego”.

Dlaczego warto?

Polisy oparte o taką formułę warto wybierać, bo dają one korzyści:

 • na etapie zawierania umowy – łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone). W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, trzeba przeczytać listę zdarzeń, za które dana firma odpowiada i dodatkowo – katalog wyłączeń.
 • na etapie dochodzenia odszkodowania – towarzystwo odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. A więc również za skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia lub zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

Atrakcyjne zniżki dla ostrożnych klientów

Nawet 30% za alarm z monitoringiem, aż 20% za drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem. 10% za zabezpieczenia okien np. szyby przeciwwłamaniowe czy kraty. Na 10% upustu mogą też liczyć mieszkańcy budynków wielorodzinnych lub osiedli domów jednorodzinnych z całodobowym dozorem. Takie atrakcyjne zniżki oferujemy klientom, którzy dobrze dbają o swoje mienie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto dba o swoje mienie i dzięki temu może oszczędzić na składkach za ubezpieczenie.

Dlaczego warto?

Jeśli posiadasz dobre zabezpieczenia, możesz płacić niższe stawki za swoją polisę. Im są one lepsze, tym większe zniżki, np.:

 • system alarmowy z monitoringiem i interwencją patrolu ochrony – 30%,
 • całodobowy dozór domu lub lokalu – 30%,
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem – 20%,
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach – 10%,
 • całodobowy dozór osiedla lub budynku wielorodzinnego -10%.

Jeśli w ostatnich latach nie zgłaszałeś szkód, Twoje zniżki mogą dodatkowo sięgnąć do 20%.

Ważne! Oszacuj wartość swoich ruchomości za pomocą Wartomierza, a otrzymasz dodatkową 20% zniżkę na polisę Warty!

Specjalna ochrona w trakcie budowy

Ubezpieczenie Warta Dom Komfort Plus może chronić na wypadek zniszczenia dom lub mieszkanie w trakcie budowy. Polisa obejmuje też wszystkie stałe elementy zamontowane czy wykonane już w ubezpieczanej nieruchomości. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacją możesz też ubezpieczyć elementy w budowie domu lub lokalu w trakcie inwestycji.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce lub musi (ze względu na wymogi banku) ubezpieczyć swój dom w trakcie budowy.

Dlaczego warto?

Ochroną na wypadek zniszczenia są objęte wszystkie elementy domu lub mieszkania, które w dniu zdarzenia (np. pożaru) były już zainstalowane (np. kaloryfery, okna itp.) lub wykończone (np. podłogi, gładzie ścienne itp.).

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto możliwe jest ubezpieczenie ogrodzenia działki.

Niektóre elementy wykończeniowe domu lub lokalu w trakcie budowy mogą zostać ubezpieczone od kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Dotyczy to następujących przedmiotów, zdefiniowanych jako elementy w budowie:

 • drzwi z futrynami i zamkami,
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami,
 • zabudowy balkonów/loggi/tarasów,
 • instalacji,
 • przyłączy mediów (wszelkiego rodzaju grzejników, zakończenia instalacji),
 • zabezpieczeń przeciwwłamaniowych,
 • elementów systemu alarmowego,
 • pieców, kominków, klimatyzatorów, wentylatorów, pomp ciepła,
 • wyposażenia kuchni, łazienki, wc,
 • schodów,
 • okładzin ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Ważne! Po zakończeniu budowy zakres odpowiedzialności automatycznie rozszerza się o ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Wtedy też, będzie można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.

Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii

Spięcie w instalacji elektrycznej? Pęknięta rura kanalizacji spowodowała szkodę? W ramach ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus, pokrywamy również koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca i usunięcia awarii np. kucia ścian czy podłogi.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce być zaskakiwany koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów po awarii.

Dlaczego warto?

Posiadacze pakietu Warta Dom Komfort Plus mają zapewnioną pełną i kompleksową obsługę w razie awarii. W ramach pakietu assistance zawartego w WDK Plus mają zapewnioną pomoc specjalistów: hydraulika, ślusarza, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza czy stolarza, którzy dokonują naprawy w miejscu ubezpieczenia. Nie zawsze da się prace wykonać bez zniszczeń np. kucia ściany, zrywania glazury itp. Zwykle koszty napraw tego typu uszkodzeń nie są pokryte z polisy. Jeżeli awaria instalacji spowodowała szkodę w ubezpieczonym mieniu, posiadacze WDK Plus mogą liczyć na zwrot kosztów poszukiwania miejsca i usunięcia awarii nawet do 20 tys. zł (limit wynosi 1 proc. sumy ubezpieczenia domu/lokalu/stałych elementów).

Szeroka ochrona dla posiadaczy zwierząt

Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe. To znaczy, że gwarantujemy wypłatę odszkodowania zarówno w przypadku kradzieżyw wyniku włamania do miejsca ubezpieczeniajak i poparzenia w wyniku pożaru. Masz też zapewnioną opiekę nad zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala i nie ma się kto nimi zająć.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma swoje ulubione zwierzę domowe i szuka dobrej ochrony.

Dlaczego warto?

Warta Dom Komfort Plus to kompleksowa oferta chroniąca przed wszelkimi ryzykami związanymi z posiadaniem zwierząt. Jeśli Twoje zwierzę zostanie skradzione lub zginie wskutek zdarzenia powodującego szkodę w innym ubezpieczonym mieniu (np. powodzi czy pożaru) wypłacimy Ci odszkodowanie pozwalające na odkupienie zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach. Jeśli na skutek, np. pożaru, zwierzę wymaga leczenia, pokryjemy jego koszty, aż do wysokości wartości zwierzęcia na lokalnym rynku. Każdy posiadacz zwierzęcia, szczególnie psa, powinien dokupić do WDK PLUS, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Daje ono gwarancję pokrycia roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez psa. Dodatkowo, osobom samotnym przyda się gwarancja opieki nad zwierzętami w czasie hospitalizacji właściciela. Dotyczy pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, trwającego dłużej niż 2 dni. Może ona polegać na zapewnieniu opieki w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu do wyznaczonej osoby lub schroniska.