Kategorie
Ubezpieczenia

OC W Życiu Prywatnym:

Dobra ochrona już w podstawowym wariancie umowy

OC w życiu prywatnym już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Warta obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
 • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Ważne! Ochrona w takim zakresie jest dostępna zarówno jako element pakietu Warta Dom Plus, jak też jako samodzielne ubezpieczenie. W obu wypadkach szczegóły umowy są opisane w OWU Warta Dom Plus.

Możliwość wyboru wysokich sum ubezpieczenia

Jeśli szukasz pełnej ochrony na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód, to OC w życiu prywatnym Ci ją zagwarantuje. Suma ubezpieczenia w tej polisie może wynieść nawet 1 mln zł!

Dla kogo?

Dla osób szukających pełnej i pewnej ochrony.

Dlaczego warto?

Nasze ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony, a co za tym idzie potrzebne są też wysokie limity do których Warta odpowiada za wyrządzone przez Ciebie szkody. Dlatego oferujemy możliwość określenia sumy ubezpieczenia aż do 1 mln zł. To szczególnie ważne dla osób uprawiających sporty czy podróżujących do USA i Kanady, gdzie roszczenia osób poszkodowanych mogą być bardzo wysokie.

Ważne!

Jeśli szukasz podstawowej ochrony z limitem sum ubezpieczenia do 200 tys. zł możesz zawrzeć umowę w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia Warta Dom Plus. Poszukującym szerokiej ochrony, na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia (nawet do 1 mln zł) polecamy umowę opartą o ogólne warunki ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus.

Elastycznie kształtowany zakres umowy

OC w życiu prywatnym to specjalny pakiet dla szukających kompleksowej ochrony. Dlatego oprócz szerokiej ochrony na terenie RP, jesteśmy gotowi również ubezpieczać klientów na wypadek szkód wyrządzony za granicą, nawet w USA i Kanadzie. Mamy też wiele innych specjalnych opcji rozszerzających zakres ochrony.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Dlaczego warto?

Dzięki elastycznie kształtowanemu zakresowi polisy klienci mogą płacić tylko za te opcje które są im potrzebne. W zależności od potrzeb możesz wybierać między zakresem OC w życiu prywatnym, określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta Dom Plus lub Warta Dom Komfort Plus. Dlatego nasze ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować:

 • tylko terytorium RP lub dodatkowo zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady – w Warta Dom Plus
 • terytorium RP i zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady z możliwością rozszerzenie zakresu ochrony o te dwa kraje – w Warta Dom Komfort Plus.

W zależności od zakresu terytorialnego klient może potrzebować niższej lub wyższej sumy ubezpieczenia. Dlatego ma możliwość wyboru jej wysokości – do 200 tys. zł w ramach Warta Dom Plus, i aż do 1 mln zł w ramach Warta Dom Komfort Plus. Dodatkowo mamy też specjalne opcje dla:

 • najemców nieruchomości (zarówno w Warta Dom Plus jak i Warta Dom Komfort Plus),
 • użytkowników sprzętu pływającego dla własnego użytku, osób używających konia do celów rekreacyjnych, czy posiadaczy broni, a także osób korzystających z mienia powierzonego ( wyłącznie w Warta Dom Komfort Plus.

Specjalna ochrona dla najmujących mieszkania

W ramach OC w życiu prywatnym stworzyliśmy opcję ubezpieczenia dla najemców. Daje ona gwarancję pokrycia wyrządzonych z Twojej winy szkód np. w wynajmowanym mieszkaniu. I to zarówno w samej nieruchomości jak i ruchomościach!

Dla kogo?

Dla każdego, kto wynajmuje nieruchomość i chce zabezpieczyć się na wypadek nieumyślnego jej zniszczenia.

Dlaczego warto?

Najemcy mieszkanie zawsze może się zdarzyć, że wychodząc w pośpiechu do pracy zostawi otwarte kurki z wodą, garnek na gazie czy włączone żelazko. W takiej sytuacji łatwo o zalanie czy pożar. Dlatego warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, wykupując specjalną opcję do OC w życiu prywatnym. Daje ona ochronę na wypadek zniszczenia samej nieruchomości (np. ścian, podłogi) nawet do 500 tys. zł oraz ruchomości (np. meble, dywany) nawet do 100 tys. zł. Może obejmować wszystkie nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze. W praktyce chodzi o wszystkie nieruchomości użytkowane przez dłuższy czas np. wynajmowanie mieszkania, zamieszkiwanie w hotelu pracowniczym, domu studenckim, internacie.

Pamiętaj! Za ewentualne zniszczenia w nieruchomościach użytkowanych przez krótki czas (np. hotel, pokój gościnny, schronisko) WARTA odpowiada już w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Specjalna ochrona na czas budowy domu

Z budową domu często wiążą się szkody w mieniu sąsiadów. Budowlańcy i ciężki sprzęt niszczą ogrodzenia, uszkadzają sąsiadujące budynki czy powodują osuniecie się ziemi. Za takie szkody odpowiada w pierwszym rzędzie właściciel, który na takie sytuacja powinien mieć dobre OC w życiu prywatnym.

Dla kogo?

Dla każdego, kto buduje lub remontuje swoją nieruchomość.

Dlaczego warto?

Właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości prowadzone są prace budowlane w związku z którymi dochodzi do szkody, odpowiada za nią właściciel nieruchomości. Może się on uwolnić od odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną). A to nie zawsze jest możliwe! Szkoda może wyniknąć np. w sytuacji, gdy cegły składowane na terenie nieruchomości ubezpieczonego w związku z budową osuwają się na teren sąsiedniej nieruchomości np. uszkadzając stojące tam auto.

Kategorie
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Dom+

Szeroki i elastyczny zakres ochrony

Umowa obejmuje skutki działania 19 rodzajów zdarzeń losowych, takich jak powódź, deszcz nawalny, napór śniegu, osuwanie się ziemi czy pożar. Można ją rozszerzyć o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce elastycznie określać zakres swojej ochrony i płacić tylko za opcje, których rzeczywiście potrzebuje.

Dlaczego warto?

Ubezpieczeniem Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy) a także garaż lub inny budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji albo lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu mieszkalnego). Ochroną mogą być objęte też ruchomości domowe. Ubezpieczenie obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Atrakcyjne zniżki dla ostrożnych klientów

Nawet 30% za alarm z monitoringiem, aż 20% za drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem. 10% za zabezpieczenia okien np. szyby przeciwwłamaniowe czy kraty. Na 10% upustu mogą też liczyć mieszkańcy budynków wielorodzinnych lub osiedli domów jednorodzinnych z całodobowym dozorem. Takie atrakcyjne zniżki oferujemy klientom, którzy dobrze dbają o swoje mienie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto dba o swoje mienie i dzięki temu może oszczędzić na składkach za ubezpieczenie.

Dlaczego warto?

Jeśli posiadasz dobre zabezpieczenia, możesz płacić niższe stawki za swoją polisę. Im są one lepsze, tym większe zniżki, np.:

 • system alarmowy z monitoringiem i interwencją patrolu ochrony – 30%,
 • całodobowy dozór domu lub lokalu – 30%,
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem – 20%,
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach – 10%,
 • całodobowy dozór osiedla lub budynku wielorodzinnego -10%.

Jeśli w ostatnich latach nie zgłaszałeś szkód, Twoje zniżki mogą dodatkowo sięgnąć do 20%.

Ważne! Oszacuj wartość swoich ruchomości za pomocą Wartomierza, a otrzymasz dodatkową 20% zniżkę na polisę Warty!

Odszkodowanie wystarczające na zakup nowych rzeczy

Odszkodowanie za zniszczone mienie jest wyliczane według kosztów zakupu nowych przedmiotów. Czy wiesz, ile rzeczywiście są warte posiadane przez Ciebie rzeczy? Policz, korzystając z nowej aplikacji: wartoMIERZ!

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Dlaczego warto?

Dzięki temu rozwiązaniu możesz odkupić sobie nowe rzeczy w miejsce utraconych lub wykonać remont zniszczonego domu czy mieszkania. Oczywiście pokrywamy tylko koszty odkupienia rzeczy podobnej jakości czy remontu domu w standardzie, w jakim był on przed szkodą. Jeśli więc miałeś na zalanej podłodze panele, nie oczekuj, że pokryjemy koszty położenia podłogi z dębowych desek. Istotny jest też wiek ubezpieczonej nieruchomości. Gwarantujemy wypłatę odszkodowania według kosztów zakupu nowych rzeczy, jeśli były one nie starsze niż:

 • 50 lat w przypadku domu, garażu, innego budynku,
 • bez limitu wieku w przypadku instalacji, urządzeń technicznych, ogrodzenia, stałych elementów,
 • bez limitu wieku w przypadku ruchomości (meble, sprzęt AGD/RTV, przedmioty codziennego użytku).

Ważne! Z naszych doświadczeń wynika, że ustalone przez klientów sumy ubezpieczenia okazują się często zbyt niskie. W efekcie wypłacone odszkodowanie nie wystarcza na odkupienie posiadanych ruchomości. Skorzystaj z wartoMIERZA i oszacuj jaka jest realna wartość Twoich rzeczy.

Pomoc w razie problemów nie tylko z mieszkaniem

Pakiet assistance zawarty w Warta Dom Plus gwarantuje szeroki zakres pomocy w razie problemów w życiu codziennym. Obejmuje ona nie tylko ewentualne kłopoty związane z mieszkaniem, ale też nieszczęśliwym wypadkiem domowników.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć pewność uzyskania pomocy w razie jakichkolwiek kłopotów związanych z mieszkaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Dlaczego warto?

Dzięki pakietowi usług assistance zawartemu w Warta Dom Plus będziesz mógł liczyć na:

 • Pomoc interwencyjną – na przykład w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista 7 specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.
 • Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.
 • Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej
 • Pomoc po wypadku – w razie nieszczęśliwego wypadku zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej.
 • Dostęp do infolinii medycznej – na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.
 • Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie)- w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania

Dobra ochrona na wypadek burzy

Ubezpieczenia mieszkaniowe Warty w standardzie obejmują szkody powstałe w czasie burzy. Co ważne, Warta wypłaci odszkodowanie nie tylko w przypadku zniszczenia mienia w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna. Polisa obejmuje również zniszczenie sprzętu elektronicznego czy elektrycznego w wyniku tzw. przepięcia.

Dla kogo?

To ubezpieczenie dla każdego, kto ma w domu dużo sprzętu elektrycznego czy elektronicznego.

Dlaczego warto?

Z danych Warty wynika, że bezpośrednie uderzenie pioruna w ubezpieczone mienie stanowi podstawę do zaledwie 10% zgłoszeń szkód. Reszta, to tzw. szkody przepięciowe. To sytuacje w których na skutek wyładowania atmosferycznego następuje nagły wzrost napięcia w instalacji elektrycznej. Wtedy zniszczeniu ulegają sprzęty elektryczne czy elektroniczne. Dlatego też, szczególnie ważne jest, żeby mieć dobre ubezpieczenie na wypadek burzy. Zarówno Warta Dom Plus, jak i Warta Dom Komfort Plus, obejmują obydwa rodzaje szkód już w ramach standardowej umowy. Nie trzeba więc dopłacać, żeby mieć kompleksową ochronę na wypadek pioruna. Zaletą oferty Warty jest nie tylko pełna ochrona, ale też prostota likwidacji takich szkód. Można je zgłaszać telefonicznie lub on-line przez specjalny formularz na stronie www.warta.pl. Dodatkowo w wielu wypadkach likwidator Warty może zastosować uproszczoną procedurę. Oznacza to, że uszkodzonych urządzeń nie musi oglądać rzeczoznawca Warty. Wystarczy ekspertyza przygotowana na prośbę klienta przez dowolny zakład naprawczy. W takich wypadkach odszkodowanie jest wypłacane po dosłaniu rachunku za naprawę lub zakup nowego sprzętu.

Kategorie
Dom i mieszkanie Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Dom Komfort+:

Ubezpieczenie Dom Komfort+

 

Ochrona od wszystkich ryzyk

Warta Dom Komfort Plusobejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci zrozumienie jaki jest zakres udzielanej ochrony i dochodzenie swoich praw po wypadku.

Dla kogo?

Dla tych osób, które nie chcą analizować zakresu ochrony, tylko mieć ubezpieczenie „od wszystkiego”.

Dlaczego warto?

Polisy oparte o taką formułę warto wybierać, bo dają one korzyści:

 • na etapie zawierania umowy – łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone). W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, trzeba przeczytać listę zdarzeń, za które dana firma odpowiada i dodatkowo – katalog wyłączeń.
 • na etapie dochodzenia odszkodowania – towarzystwo odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. A więc również za skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia lub zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

Atrakcyjne zniżki dla ostrożnych klientów

Nawet 30% za alarm z monitoringiem, aż 20% za drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem. 10% za zabezpieczenia okien np. szyby przeciwwłamaniowe czy kraty. Na 10% upustu mogą też liczyć mieszkańcy budynków wielorodzinnych lub osiedli domów jednorodzinnych z całodobowym dozorem. Takie atrakcyjne zniżki oferujemy klientom, którzy dobrze dbają o swoje mienie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto dba o swoje mienie i dzięki temu może oszczędzić na składkach za ubezpieczenie.

Dlaczego warto?

Jeśli posiadasz dobre zabezpieczenia, możesz płacić niższe stawki za swoją polisę. Im są one lepsze, tym większe zniżki, np.:

 • system alarmowy z monitoringiem i interwencją patrolu ochrony – 30%,
 • całodobowy dozór domu lub lokalu – 30%,
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem – 20%,
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach – 10%,
 • całodobowy dozór osiedla lub budynku wielorodzinnego -10%.

Jeśli w ostatnich latach nie zgłaszałeś szkód, Twoje zniżki mogą dodatkowo sięgnąć do 20%.

Ważne! Oszacuj wartość swoich ruchomości za pomocą Wartomierza, a otrzymasz dodatkową 20% zniżkę na polisę Warty!

Specjalna ochrona w trakcie budowy

Ubezpieczenie Warta Dom Komfort Plus może chronić na wypadek zniszczenia dom lub mieszkanie w trakcie budowy. Polisa obejmuje też wszystkie stałe elementy zamontowane czy wykonane już w ubezpieczanej nieruchomości. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacją możesz też ubezpieczyć elementy w budowie domu lub lokalu w trakcie inwestycji.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce lub musi (ze względu na wymogi banku) ubezpieczyć swój dom w trakcie budowy.

Dlaczego warto?

Ochroną na wypadek zniszczenia są objęte wszystkie elementy domu lub mieszkania, które w dniu zdarzenia (np. pożaru) były już zainstalowane (np. kaloryfery, okna itp.) lub wykończone (np. podłogi, gładzie ścienne itp.).

W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto możliwe jest ubezpieczenie ogrodzenia działki.

Niektóre elementy wykończeniowe domu lub lokalu w trakcie budowy mogą zostać ubezpieczone od kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Dotyczy to następujących przedmiotów, zdefiniowanych jako elementy w budowie:

 • drzwi z futrynami i zamkami,
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami,
 • zabudowy balkonów/loggi/tarasów,
 • instalacji,
 • przyłączy mediów (wszelkiego rodzaju grzejników, zakończenia instalacji),
 • zabezpieczeń przeciwwłamaniowych,
 • elementów systemu alarmowego,
 • pieców, kominków, klimatyzatorów, wentylatorów, pomp ciepła,
 • wyposażenia kuchni, łazienki, wc,
 • schodów,
 • okładzin ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Ważne! Po zakończeniu budowy zakres odpowiedzialności automatycznie rozszerza się o ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Wtedy też, będzie można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.

Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii

Spięcie w instalacji elektrycznej? Pęknięta rura kanalizacji spowodowała szkodę? W ramach ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus, pokrywamy również koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca i usunięcia awarii np. kucia ścian czy podłogi.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce być zaskakiwany koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów po awarii.

Dlaczego warto?

Posiadacze pakietu Warta Dom Komfort Plus mają zapewnioną pełną i kompleksową obsługę w razie awarii. W ramach pakietu assistance zawartego w WDK Plus mają zapewnioną pomoc specjalistów: hydraulika, ślusarza, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza czy stolarza, którzy dokonują naprawy w miejscu ubezpieczenia. Nie zawsze da się prace wykonać bez zniszczeń np. kucia ściany, zrywania glazury itp. Zwykle koszty napraw tego typu uszkodzeń nie są pokryte z polisy. Jeżeli awaria instalacji spowodowała szkodę w ubezpieczonym mieniu, posiadacze WDK Plus mogą liczyć na zwrot kosztów poszukiwania miejsca i usunięcia awarii nawet do 20 tys. zł (limit wynosi 1 proc. sumy ubezpieczenia domu/lokalu/stałych elementów).

Szeroka ochrona dla posiadaczy zwierząt

Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe. To znaczy, że gwarantujemy wypłatę odszkodowania zarówno w przypadku kradzieżyw wyniku włamania do miejsca ubezpieczeniajak i poparzenia w wyniku pożaru. Masz też zapewnioną opiekę nad zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala i nie ma się kto nimi zająć.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma swoje ulubione zwierzę domowe i szuka dobrej ochrony.

Dlaczego warto?

Warta Dom Komfort Plus to kompleksowa oferta chroniąca przed wszelkimi ryzykami związanymi z posiadaniem zwierząt. Jeśli Twoje zwierzę zostanie skradzione lub zginie wskutek zdarzenia powodującego szkodę w innym ubezpieczonym mieniu (np. powodzi czy pożaru) wypłacimy Ci odszkodowanie pozwalające na odkupienie zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach. Jeśli na skutek, np. pożaru, zwierzę wymaga leczenia, pokryjemy jego koszty, aż do wysokości wartości zwierzęcia na lokalnym rynku. Każdy posiadacz zwierzęcia, szczególnie psa, powinien dokupić do WDK PLUS, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Daje ono gwarancję pokrycia roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez psa. Dodatkowo, osobom samotnym przyda się gwarancja opieki nad zwierzętami w czasie hospitalizacji właściciela. Dotyczy pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, trwającego dłużej niż 2 dni. Może ona polegać na zapewnieniu opieki w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu do wyznaczonej osoby lub schroniska.

 

Kategorie
Ubezpieczenia

Pomoc

Warta - jak zglosić szkode:

jak szybko zgłosić szkodę?

Operatorzy Centrum Obsługi Klienta Warty opiekują się klientem od początku do końca procesu likwidacji szkody. W prostych sprawach o wypłacie odszkodowania decydujemy niemal „od ręki” w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zgłoś szkodę przez internet: Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś szkodę przez telefon:

801 308 308
Jeśli dzwonisz z Polski

+48 502 308 308
    Jeśli dzwonisz z zagranicy

Kategorie
Ubezpieczenia

Klienci

Dlaczego warto skorzystać z moich usług?

Serdecznie Państwa zapraszam do korzystania ze swoich usług gwarantując:

 • fachową i szybką obsługę,
 • nadzór kończących się omów,
 • przypominanie o terminach rat, (kontakt telefoniczny, sms, e-mail – zgodnie z Państwa preferencjami),
 • przygotowanie indywidualnej oferty ubezpieczeniowej,
 • negocjowanie warunków omów,
 • dla firm posiadających powyżej 5 pojazdów, przygotowanie Specjalnego programu ubezpieczeń flot samochodowych;