Dobra ochrona już w podstawowym wariancie umowy

OC w życiu prywatnym już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Warta obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
 • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Ważne! Ochrona w takim zakresie jest dostępna zarówno jako element pakietu Warta Dom Plus, jak też jako samodzielne ubezpieczenie. W obu wypadkach szczegóły umowy są opisane w OWU Warta Dom Plus.

Możliwość wyboru wysokich sum ubezpieczenia

Jeśli szukasz pełnej ochrony na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód, to OC w życiu prywatnym Ci ją zagwarantuje. Suma ubezpieczenia w tej polisie może wynieść nawet 1 mln zł!

Dla kogo?

Dla osób szukających pełnej i pewnej ochrony.

Dlaczego warto?

Nasze ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony, a co za tym idzie potrzebne są też wysokie limity do których Warta odpowiada za wyrządzone przez Ciebie szkody. Dlatego oferujemy możliwość określenia sumy ubezpieczenia aż do 1 mln zł. To szczególnie ważne dla osób uprawiających sporty czy podróżujących do USA i Kanady, gdzie roszczenia osób poszkodowanych mogą być bardzo wysokie.

Ważne!

Jeśli szukasz podstawowej ochrony z limitem sum ubezpieczenia do 200 tys. zł możesz zawrzeć umowę w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia Warta Dom Plus. Poszukującym szerokiej ochrony, na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia (nawet do 1 mln zł) polecamy umowę opartą o ogólne warunki ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus.

Elastycznie kształtowany zakres umowy

OC w życiu prywatnym to specjalny pakiet dla szukających kompleksowej ochrony. Dlatego oprócz szerokiej ochrony na terenie RP, jesteśmy gotowi również ubezpieczać klientów na wypadek szkód wyrządzony za granicą, nawet w USA i Kanadzie. Mamy też wiele innych specjalnych opcji rozszerzających zakres ochrony.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Dlaczego warto?

Dzięki elastycznie kształtowanemu zakresowi polisy klienci mogą płacić tylko za te opcje które są im potrzebne. W zależności od potrzeb możesz wybierać między zakresem OC w życiu prywatnym, określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta Dom Plus lub Warta Dom Komfort Plus. Dlatego nasze ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować:

 • tylko terytorium RP lub dodatkowo zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady – w Warta Dom Plus
 • terytorium RP i zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady z możliwością rozszerzenie zakresu ochrony o te dwa kraje – w Warta Dom Komfort Plus.

W zależności od zakresu terytorialnego klient może potrzebować niższej lub wyższej sumy ubezpieczenia. Dlatego ma możliwość wyboru jej wysokości – do 200 tys. zł w ramach Warta Dom Plus, i aż do 1 mln zł w ramach Warta Dom Komfort Plus. Dodatkowo mamy też specjalne opcje dla:

 • najemców nieruchomości (zarówno w Warta Dom Plus jak i Warta Dom Komfort Plus),
 • użytkowników sprzętu pływającego dla własnego użytku, osób używających konia do celów rekreacyjnych, czy posiadaczy broni, a także osób korzystających z mienia powierzonego ( wyłącznie w Warta Dom Komfort Plus.

Specjalna ochrona dla najmujących mieszkania

W ramach OC w życiu prywatnym stworzyliśmy opcję ubezpieczenia dla najemców. Daje ona gwarancję pokrycia wyrządzonych z Twojej winy szkód np. w wynajmowanym mieszkaniu. I to zarówno w samej nieruchomości jak i ruchomościach!

Dla kogo?

Dla każdego, kto wynajmuje nieruchomość i chce zabezpieczyć się na wypadek nieumyślnego jej zniszczenia.

Dlaczego warto?

Najemcy mieszkanie zawsze może się zdarzyć, że wychodząc w pośpiechu do pracy zostawi otwarte kurki z wodą, garnek na gazie czy włączone żelazko. W takiej sytuacji łatwo o zalanie czy pożar. Dlatego warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, wykupując specjalną opcję do OC w życiu prywatnym. Daje ona ochronę na wypadek zniszczenia samej nieruchomości (np. ścian, podłogi) nawet do 500 tys. zł oraz ruchomości (np. meble, dywany) nawet do 100 tys. zł. Może obejmować wszystkie nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze. W praktyce chodzi o wszystkie nieruchomości użytkowane przez dłuższy czas np. wynajmowanie mieszkania, zamieszkiwanie w hotelu pracowniczym, domu studenckim, internacie.

Pamiętaj! Za ewentualne zniszczenia w nieruchomościach użytkowanych przez krótki czas (np. hotel, pokój gościnny, schronisko) WARTA odpowiada już w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Specjalna ochrona na czas budowy domu

Z budową domu często wiążą się szkody w mieniu sąsiadów. Budowlańcy i ciężki sprzęt niszczą ogrodzenia, uszkadzają sąsiadujące budynki czy powodują osuniecie się ziemi. Za takie szkody odpowiada w pierwszym rzędzie właściciel, który na takie sytuacja powinien mieć dobre OC w życiu prywatnym.

Dla kogo?

Dla każdego, kto buduje lub remontuje swoją nieruchomość.

Dlaczego warto?

Właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości prowadzone są prace budowlane w związku z którymi dochodzi do szkody, odpowiada za nią właściciel nieruchomości. Może się on uwolnić od odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną). A to nie zawsze jest możliwe! Szkoda może wyniknąć np. w sytuacji, gdy cegły składowane na terenie nieruchomości ubezpieczonego w związku z budową osuwają się na teren sąsiedniej nieruchomości np. uszkadzając stojące tam auto.