Elastyczność w kształtowaniu zakresu ochrony i wysokości świadczeń w razie wypadku

NNW Komunikacyjne może gwarantować nie tylko wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów Twojego auta poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia, możesz uzyskać ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto ceni sobie możliwość samodzielnego kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń.

 

Dlaczego warto?

 

Jako ubezpieczający możesz wybrać dowolną sumę z przedziału 5 tys. – 100 tys. zł. Będzie ona stanowiła górną granicę odpowiedzialności WARTY w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czyli wszystkich podróżujących pojazdem w momencie wypadku.

Rozszerzając ochronę o wariant Komfort, zyskujesz dodatkowe ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego dla wszystkich ubezpieczonych.

Ale to nie koniec! Możesz też dokupić ubezpieczenie  NNW Bezpieczna Rodzina, które gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

 

 

 

Dobre zabezpieczenie rodziny

Nawet 250 tys. zł mogą sięgnąć wypłaty w razie śmierci kierowcy w nieszczęśliwym wypadku. Wystarczy do tradycyjnego NNW komunikacyjnego na sumę 100 tys. zł, dokupić pakiet NNW Bezpieczna Rodzina gwarantujący wypłatę do 150 tys. zł.

 

Dla kogo?

Dla każdej głowy rodziny, która chciałaby niewielkim kosztem zabezpieczyć swoją rodzinę.

 

Dlaczego warto? 

Opcja  NNW Bezpieczna Rodzina gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

 

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą

Jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się poza granicami RP i konieczny jest transport ubezpieczonego do Polski, WARTA zwraca takie koszty. Jeśli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku – pokrywamy koszty sprowadzenia zwłok lub prochów.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć dodatkowe zabezpieczenie w razie wypadku za granicą.

 

Dlaczego warto?

 

Dzięki takiej polisie sam ubezpieczony lub jego rodzina będą zabezpieczeni przed dodatkowymi wydatkami w razie wypadku za granicą (w całej Europie – w tym Rosji i Turcji w europejskich częściach ich terytoriów – oraz Maroku, Tunezji i Izraelu).

Jeśli po wypadku ubezpieczony musi być przetransportowany do Polski, WARTA zwraca takie koszty do 1,5 tys. zł, nie więcej jednak niż do wysokości kosztów jakie WARTA poniosłaby, zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku uprawnionemu przysługuje również, ponad sumę ubezpieczenia, zwrot kosztów sprowadzenia zwłok lub prochów Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce. Przy czym górny limit takich wydatków to 3 tys. zł i nie więcej niż koszty jakie poniosłaby WARTA zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

 

 

Zwrot kosztów leczenia w razie wypadku w Polsce

Jeśli po wypadku ubezpieczony musiał poddać się leczeniu, pokrywamy jego koszty do wysokości 1 tys. zł. Trzeba tylko pamiętać o udokumentowaniu wydatków fakturami lub rachunkami.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce sobie zagwarantować dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek leczenia po wypadku.

 

Dlaczego warto?

 

Oprócz podstawowych świadczeń z polisy NNW (czyli np. wypłaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu), WARTA może pokryć koszty leczenia w Polsce do wysokości 1 tys. zł. Za koszty leczenia uważa się wydatki powstałe z tytułu:

  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
  • przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium.

 

Ubieganie się o zwrot jest proste. Wystarczy przedstawić dostarczone oryginalne rachunki lub faktury i dowody opłat, żeby dostać zwrot poniesionych wydatków.